درخواست ارسال مرسوله

مشخصات فرستنده : 
در این قسمت فرستنده می بایست مشخصات کامل خود را وارد نماید .
مشخصات بار :
در این قسمت فرستنده می بایست مشخصات بار شامل توضیح محتویات ، اعلام HSCODE ، ابعاد بسته (بزرگترین طول در هر بعد) و وزن محموله را اعلام نماید .
ملاک محاسبه وزن بار ، وزن واقعی بار بعد از بسته بندی یا وزن حجمی آن خواهد بود .
وزن حجمی بار = (طول * عرض*ارتفاع به سانتیمتر) / 5000 .
مشخصات گیرنده : 
در این قسمت می بایست مشخصات کامل گیرنده شامل آدرس کامل پستی ، کدپستی و شماره تلفن تماس گیرنده وارد گردد .
سایر اطلاعات : 
در این قسمت اطلاعاتی که در مورد محموله نیاز به اعلام باشد درج می گردد .

مشخصات فرستنده

نام فرستنده:
کد ملی:
تلفن تماس فرستنده:
نشانی فرستنده:

مشخصات بار

محتویات:
کد تعرفه گمرکی:
وزن:
ابعاد:

مشخصات گیرنده

نام گیرنده:
تلفن تماس گیرنده:
نشانی گیرنده:
کد پستی گیرنده:

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:حروف تصویر را در کادر زیر وارد کنید

با پر کردن فرم رضایت سنجی مشتریان، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری دهید.

فرم رضایت سنجی مشتریان