حمل، ترخیص و تحویل مواد غذایی

این شرکت قادر است محموله های شامل مواد غذایی که جنبه مصرف شخصی داشته باشد را به صورت روزانه ترخیص و به مشتری تحویل نماید. همچنین در صورت درخواست مشتری خدمات حمل این محموله ها از مبدا نیز ارائه می شود. این خدمات نیز قابل توجه شرکت هایی است که کارمندان و مدیران غیر ایرانی دارند. این شرکت ها می توانند مواد غدایی مورد استفاده پرسنل غیر ایرانی خود را از هر مبدا (هر کشور) دریافت و در اختیار این گروه از پرسنل خود قرار دهند.

با پر کردن فرم رضایت سنجی مشتریان، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری دهید.

فرم رضایت سنجی مشتریان