ارسال بار های خروجی

این شرکت به صورت روزانه محموله های مشتریان را از سطح تهران جمع آوری نموده و نسبت به ارسال این محموله ها در همان روز اقدام می نماید تا در کوتاهترین زمان به مقصد رسیده و تحویل گردد. در راستای ارائه این خدمات از همکاری گسترده شبکه OCS در جهان بهره گرفته می شود.

با پر کردن فرم رضایت سنجی مشتریان، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری دهید.

فرم رضایت سنجی مشتریان