بسته بندی

با توجه به ارائه خدمات ارسال لوازم شخصی و همچنین ارسال هوایی بین المللی این شرکت با بهره گیری از کادر مجرب و با سابقه خدمات بسته بندی را نیز که پیش نیاز خدمات فوق الذکر می باشد به مشتریان خود ارائه می دهد.
این خدمات شامل بازدید جهت برآورد تعداد جعبه ها و زمان مورد جهت جمع آوری و نیاز بسته بندی، مراجعه به محل، جمع آوری و بسته بندی اولیه، حمل به دفتر تهران و انجام مراحل نهایی بسته بندی و تهیه مدارک لازم می باشد.


با پر کردن فرم رضایت سنجی مشتریان، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری دهید.

فرم رضایت سنجی مشتریان